Střípky z mistrovských soutěží

06.10.2016 15:28

Mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů, nazývaná hovorově mistrák, je vůbec nejstarší drobnochovatelská soutěž nejen v naší zemi, ale také v Evropě. (Tento rekord je zaznamenán v České knize rekordů.) Jako ohlédnutí za tím, jak běžel čas, si připomeneme některé události z dřívějších ročníků. Chov harckých kanárů je neobvyklý a náročný koníček, jenž je bez přehánění výsadou „pravých hrabalovských králů“.    

1936      Na impozantním historickém poháru je vyryto jméno vítěze vůbec první mistrovské soutěže a u něho počet bodů, které jeho kolekce harckých kanárů získala. Vojtěch Mazanec, 332 body. To je tak asi všechno, co o něm víme. Vlastně ještě to, že byl členem ostravského spolku. Kde se první ročník konal? S největší pravděpodobností v Praze, nejspíše v Kinského zahradě či na Střeleckém ostrově, oblíbených to výstavních místech kanárkářů. Z kroniky Spolku pro pěstění kanárů a ochranu ptactva v Praze-Smíchově vyčteme, že „mistrovské soutěže je třeba se zúčastniti, protože v ní poměří síly všechny spolky Svazu. Vítěz dostane putovní pohár a dukát. Podmínky soutěže je možné se dočísti v časopise...“  Víme také, že byly malovány poutavé plakáty a zadávány inzeráty do známých pražských deníků. Jako čestní hosté se této soutěže účastnili zástupci vlivných pražských rodin a firem. To svědčí o tom, že spolková činnost se tehdy těšila nebývalé úctě.  

1943      Mistrovská soutěž se koná v Praze za pohnutých válečných událostí, zprvu není jisté, zdali se vůbec uskuteční. Ani válka však nedokázala pokazit chovatelské nadšení. Zvítězila (s 333 body) kolekce harckých kanárů, jež patřila Janu Patrákovi. 

1954      Prvně na domácí půdě zvítězil Bohumil Kozar z Brna, jehož kolekce harckých kanárů byla oceněna 351 bodem. Jeho syn Josef Kozar, který prvně vyhrál v roce 2000 v Dětmarovicích (kolekce získala 359 bodů), je důkazem toho, že i koníček se může dědit z pokolení na pokolení.  Jak říká Karel Vavřena, známý to kanárkářský bard: „geny neumlátíš ani lopatou“. 

1957      Vůbec prvně získala nejcennější titul žena. Rázná dáma se jmenovala věru neobvykle Školastika Kovaříková, byla to manželka ševce a posuzovatele harckých kanárů z Fulneku. Její kolekce obdržela 357 bodů.  

1968      Tenhle rok je zdůrazňován vinou jiných událostí, které poznamenaly život obyvatel naší země na desítky dalších let... Tehdy v Praze zvítězil František Vesecký s kolekcí oceněnou 356 body. 

1970

     Nastupuje Rudolf Scholz, jehož kolekce si v Brně vyzpívala 357 bodů. Celkem osmnáctkrát on a později jeho žena Milada, dnes obyvatelé Petřvaldu u Karviné, získali v zápolení kolekcí titul nejcennější. To snad není třeba ani komentovat... 

1979      Nově natřené zpěvní klícky zapříčinily, že se omámeným kanárům nechtělo vůbec zpívat. Pak si to naštěstí rozmysleli. Na mistrovské soutěži v Přerově prvně zvítězil Jiří Vrňata, jehož kolekce obdržela 353 body. 

1987      Soutěž byla vážně ohrožena, mráz -32 °C způsobil, že řada chovatelů, především Poláků, do Orlové, kde se akce konala, vůbec nedorazila. Osm kanárkářů z Rumunska sice dorazilo, ale pro změnu doma nechali peníze a další základní vybavení. Starat se o ně nebyl tehdy „žádný med“... Zvítězila Milada Scholzová, její kolekce byla oceněna 360 body, tedy maximálním počtem.     

1994      Mistrovská soutěž konaná v Havlíčkově Brodě přibírá do názvu označení mezinárodní, vítězí Slovák Jozef Kročka, jehož kolekce obdržela 360 bodů.  

2003      Táborský Miroslav Novák při mistrovské soutěži v Čáslavi konečně prolomil smůlu svých věčně druhých míst; jeho kolekce získala 359 bodů. Lehce vyjukaný vítěz putoval usazený na židli nad hlavami ostatních soutěžících. Tančilo se a slavilo až do rána. Ostatně nejen tanec, ale i další radostné vyžití, právem náleží ke společenskému večeru, který mistrovskou soutěž završuje. 

2009      Na 73. mezinárodní mistrovské soutěži ve zpěvu harckých kanárů v Čáslavi byla mistrovská soutěž zapsána do České knihy rekordů jako nejdelší chovatelská soutěž v zemi (a též v Evropě). Zápis provedla pelhřimovská agentura Dobrý den. 

2011      Osmileté období, kdy mistrák pořádala Ústřední odborná komise chovatelů zpěvných kanárů, bylo v roce 2011 přerušeno. Je dobře, že se organizování chopily základní organizace a soutěž začala měnit místo konání.  

2014      V Havlíčkově Brodě se koná již 78. ročník prestižní kanárkářské soutěže. Po celou dobu konání je přítomen štáb anglických filmařů, kteří natáčejí dokument o harckých kanárech. Cílem je propagovat tyto dutopěvce nejen ve Velké Británii a České republice, ale i jinde v Evropě. 

2016      Po zdařilé soutěži pořádané v lednu 2015 v Bratislavě se jubilejní 80. mezinárodní mistrovská soutěž ve zpěvu harckých kanárů konala v Havlíčkově Brodě. Novináři, rozhlasoví reportéři a televizní štáby zaznamenaly tu parádu v plné kráse. Na stupních vítězů, čili „na bedně“, se na třetím místě (za slovenským a českým kanárkářem) umístil reprezentant z Rakouska Ferdinand Milchrahm.  

2017      Harčtí dutopěvci míří do Jaroměře, chystají se obsadit proslulou pevnost v Josefově. Přímo tam totiž budou již 81. ročník mistrovské soutěže společně pořádat ZO CHZK Hradec Králové a Krajské sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje.                                                                                                            

                                                                                     Eliška Stejskalová

       www.cschdz.eu/odbornosti/zpevni-harcti/uok-chzk.aspx?d=2 

 

—————

Zpět