Výběr chovného materiálu

23.02.2016 14:19

Petr Rudolf  

Chov Harckých - zpěvných kanárů patří k nejzajímavějším, ale také k nejnáročnějším chovatelským odbornostem. Může se k němu přirovnat snad jen chov poštovních holubů. Při chovu zpěvných kanárů nestačí jen vychovat zdravé jedince, ale mladí kanáři musí projít tak zv. školou zpěvu, kde se ve zpěvu zdokonalí a chovatel pak vybírá ty nejlepší jedince na soutěže ve zpěvu. Zpěvné kanáry chovám 20 let a tak mi vážení čtenáři dovolte, podělit se s Vámi o některé získané zkušenosti.

  Jak jsem již předeslal, chov zpěvných kanárů vyžaduje nejen lásku k ptactvu, ale i  hodně času, píle a vytrvalosti. A výsledky se nedostaví hned ! Odměnou chovateli však je překrásný zpěv harckého kanára, který lahodí  nejen uchu, ale pohladí i na duši. 

Ale vezměme to  hezky po pořádku.

 Základem dobrého chovu je kvalitní chovný materiál - chovné kusy. A my, pánové, si musíme bohužel  přiznat, že pilířem kvalitního chovu jsou samičky. Především na nich stojí odchov mláďat.

Jak má dobrá chovná samička vypadat?  Musí být nejen stoprocentně zdravá, ale musí mít dle rodokmenu i kvalitní předky. Musí se dobře pářit, postavit hnízdo, snášet vajíčka, vysedět je a hlavně dobře krmit a vychovat mláďata. To jsou ty nejzákladnější požadované vlastnosti. Některá samička se špatně páří, nesnese celou snášku (3-6 vajíček) nebo snáší vajíčka nepravidelně, rozbije je, nedosedí celou dobu (13-14 dnů) takže se zárodky zastudí, ale hlavně nekrmí nebo špatně krmí mláďata. Některá samička má i tu špatnou vlastnost, že mláďata škube. Na závadu je i přílišná plachost samiček, které při běžném ošetřování vyskakují z hnízda. První rok můžeme mladé samičce některou z výše uvedených špatných vlastostí prominout, ale pokd se to opakuje i druhý rok, bez milosti ji vyřadíme z chovu !

 Co se týká chovných samců, tam je  opět předpokladem kvalitní rodokmen, zdravotní stav a dobře hodnocený, BEZCHYBNÝ zpěv. Samec musí dobře pářit, ale nesmí být až příliš agresívní především na mláďata, kterým může i ublížit a pokud nezasáhneme včas, může je i zabít. Takovéto agresívní samce také doporučuji z chovu vyřadit, byť by byl sebelepší.

 Ve větších chovech je praxe taková, že se kanáři nechovají v párech, ale samec se po ,,splnění svých povinností" od samičky odejme a dá se dle chovného plánu ke spáření  k další samičce. S jedním samcem se počítá na 3 -4 samičky. Ze zkušenosti však muhu říci, že pokud se samec využívá každý rok na více samiček, bývá dříve neplodný. Tento způsob chovu má tu výhodu, že nemusíme držet tolik samců a samička má na sedění a výchovu mláďat klid. Až bude chtít hnízdit podruhé, sama si o samce ,,řekne".

 Někteří chovatelé ale chovají kanáry i v párech. Předpokladem je, že samec nesmí být jak jsem již předeslal, agresívní. Při tomto způsobu chovu často samec pomáhá samičce s krmením a výchovou mláďat.

 Chovné kusy mám i přes zimu ve voliéře, chráněné jen fólií. Doměnka, že kanáři, kteří byli do Evropy dovezeni z Kanárských ostrovů, vyžadují teplo,je mylná. Naopak. V drsnějších podmínkách ne zcela zdraví  jedinci uhynou, a tak dochází k přirozené selekci. V přírodě také přežívají jen silné a zdravé kusy. V zimních podmínkách je třeba dát kanárům dostatek silného krmení včetně olejnatých semen,  jako  je na př.slunečnice. Do voliéry dávám v zimě i kvalitní špek a kanáři musí mít alespoň 2 x denně přístup k vodě. Pokud jsou opravdu silné mrazy, dávám jim sníh, který také berou. Když pak na jaře dám kanáry do jiného, teplejšího prostředí, lépe se páří.

 A kde kvalitní chovný materiál seženeme? Harčtí, zpěvní kanáři se dlouhodobě šlechtí podobně jako psi nebo koně. Je to běh na dlouhou trať. Proto doporučuji sehnat si chovný materiál  přímo od zkušeného, organizovaného chovatele, kde je záruka smysluplného, dlouhodobého šlechtění a kvality. Zkušený chovatel by měl dát začátečníkovi i základní rodokmen k zakoupenému kanárkovi a obvykle poskytne i cenné rady. I cena takto zakoupeného kanára je adekvátní oproti obchodům s ptáky a zvířaty, kde mnohdy ani nevědí, od koho a z jakého chovu zvíře či ptáček pochází. A mohou se zde vyskytnout  i zdravotní problémy.

Pro nákup samiček je vhodná doba v žáří a říjnu, kdy jsou již samičky přepelichané a je možnost výběru. Samce seženeme nejlépe v prosinci a lednu, až když  mladé kanáry chovatelé vyslechnou a vytřídí. Chceme-li samečka ohodnoceného ,,bodovaného", musíme si počkat až po soutěžích ve zpěvu. Je pochopitelné, že takovýto sameček bude o něco dražší.

O sestavování chovných párů a začátku sezony si povíme zase příště.

  

—————

Zpět