Členská schůze

23.01.2016 08:27

Vážení přátelé,

svolávám VÝROČNÍ členskou schůzi ZO chovatelů zpěvných kanárů Hradec Králové a to

na sobotu 6.2.2016 od 9.00 do 11,30 hod. do  malé klubovny ZO chovatelů v Týništi nad Orlicí.

PROGRAM :

1) Zhodnocení místní soutěže

2) Informace o MMS v Havlíčkově Brodu

3) Pokladní zpráva (Markéta Vystrčilová)

4) Příprava místní soutěže

5) Příprava 81. MMS v roce 2017, která se bude konat v lednu 2017 v Pevnosti Josefov

   (součást JAROMĚŘE). Naše organizace je pověřena zorganizováním a pořádáním

    této soutěže !! za spolupráce s KV ČSCH v Hradci Králové.

6) Poslech kolekcí

7) Diskuse

8) Usnesení

9) Závěr 


Petr Rudolf - předseda ZO—————

Zpět