CHTĚLI BYSTE SE PROBOUZET ZA ZVUKU ZVONKŮ A USÍNAT PŘI BUBLÁNÍ POTŮČKU?

Chovejte harcké zpěvné kanáry!

 

Nevíte jak začít? Nebojte se a přijďte mezi nás! Staňte se členy Svazu chovatelů.

Co vám můžeme nabídnout?

Společnost stejně nadšených lidí.

Rady zkušených chovatelů.

Svazové kroužky s evidenčním číslem chovatele.

Možnost účastnit se soutěží ve zpěvu harckých kanárů.

Chovný materiál.

Možnost spolupráce, výměny zkušeností i odchovů mezi členy.

 

 Něco málo z kanárčí ornitologie

Pro všechny nerozhodnuté sepsal Karel Svátek

Máte doma kanára? Nemáte? Tak neváhejte a rozmnožte řady chovatelů tohoto všestranně talentovaného ptáčka. A pokud jste už udělali první byť nesmělý krok, zbývá už  jen maličkost - rozhodnout se pro toho pravého. Tedy:

A) Jste-li milovníky hudby, zvláště pak zpěvu, a jde-li vám tedy především o vybroušenou hlasovou techniku kanára a jeho libý hlas, pak můžete vybírat z kategorie, která nabízí širokou škálu pěveckých sólistů. Jsou to tzv.

Zpěvní kanáři

a) Harcký kanár (Dutopěvci)

b) Belgický bublák (Malinois)

c) Americký kanár (American Singer)

d) Španělský Timbrados


B) Okouzluje-li vás kanár spíš než zpěvem krásou opeření a hrou jeho barev, nabízí se vám paleta nejrůznějších zabarvení a jemných odstínů každého peříčka. Rozhodování zde nebude jednoduché, protože obě podskupiny zahrnují hned několik druhů barev a jejich kombinací.

Barevní kanáři                                                  

 a) Melaninoví    

 b) Lipochromoví                                                                                                             


C) Další kategorie je pro ty chovatele, jimž jde především o vypracovanou atletickou postavu, řekněme o kanářího kulturistu. I zde je výběr neméně bohatý.

Postavoví kanáři                                                                                                                             

a) Postavoví kanáři kadeřaví   

b) Postavoví kanáři postojoví                                                                                                

c) Vlastní kanáři postavoví                                                                                                     

d) Kanáři chocholatí                                                                                                       

e) Postavoví kanáři kreslení


D) A nakonec ti budoucí chovatelé, kteří jsou svým zaměřením spíše experimentátory a hledači neotřelých forem a jejichž cílem je vytvořit kanára, jehož zpěv, barevnost i postava bude jejich osobitým a neopakovatelným dílem, tedy ti najdou své pole působnosti v kategorii.

Kříženci

K této kategorii ještě dodejme, že křížení kanárů s dalšími pěnkavovitými ptáky je mezi chovateli velice oblíbená chovatelská disciplína. Nejsnadnější je křížení kanáří samičky s čížkem lesním nebo stehlíkem obecným. Obtížnější disciplínou je pak křížení s dalšími pěnkavovitými ptáky nebo křížení kanářích samců se samicemi pěnkavovitých ptáků. Takto vzniklí kříženci jsou mezi chovateli kanárů velice ceněni, a to zvláště pro jejich neobvyklý vzhled, vybarvení peří nebo osobitou melodiku zpěvu.

Podrobnější informace o druzích kanárů a o jejich chovu najdete na této adrese: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1r_divok%C3%BD


Tolik tedy ornitologie. Je tady ale ještě jedna významná skupina kanárů, která se ovšem zcela vymyká ornitologickému třídění, neboť zde jde výhradně o ptáky, jimž byla svěřena životzachraňující funkce - jsou to tzv.

kanáři důlní.                                                                                                   

Tito kanáři, můžeme vlastně říci kanáři "záchranáři", ještě donedávna fárali s horníky do dolů, aby jim tam spolehlivě hlásili výskyt jedovatých důlních plynů. Již při nepatrné koncentraci těchto plynů, jakou člověk není ještě schopen pocítit natož pak rozpoznat, přestane kanárek v kleci poskakovat a zpívat a naopak začne namáhavě dýchat otevřeným zobáčkem, což je první nápadný a zcela spolehlivý signál, aby horníci všeho nechali, popadli klec s kanárkem a rychle vyfárali na povrch. Tak jim tento drobný ptáček v historii už nejednou zachránil život před otravou či důlním výbuchem. Není proto divu, že byl kanárek považován za člena hornické party. Nejdéle se kanárci v dolech používali v Anglii. Poslední zpráva BBC z roku 1986 hovoří o vyřazení zbývajících 200 vysloužilých kanárů z britských dolů a o jejich úplném nahrazení elektronikou. A tak zde byli tito kanárští veteráni konečně zbaveni svého nelehkého údělu a za věrné služby jim bylo navíc přiznáno doživotní státní zaopatření.

Podrobněji viz článek Karla Edelmanna. Kanár - nejlepší přítel horníka.

A na závěr ještě tři poznámky ryze frazeologické                                                                           

Slovo "kanár" totiž postupně překročilo hranice ornitologie a po vzoru jiných členů živočišné říše se zabydlelo i v tak výrazné oblasti jazykové, jakou je frazeologie. Tak se například usadilo v slangu hráčů na žesťové nástroje, zvláště pak na lesní roh, který je velice citlivý na správnou práci rtů. Při jejich sebemenší nepřesnosti či při nesprávném dávkování dechu se totiž hráči může ozvat onen obávaný "kiks", ne nepodobný určité fázi zpěvu kanára. "Dneska jsem měl dva kanáry", můžeme po koncertě zaslechnout povzdech frustrovaného hornisty. Tady je tedy podobnost se zpěvem kanára jasná.

Další frazeologický obrat se slovem "kanár" musel evidentně vzniknout mezi chovateli kanárů. Ti se totiž často zdraví frází "Jak vám ďobe kanár?" čímž říkají asi "Jak se máte, a co kanáři?" I zde je původ fráze jasný, navíc přesně mířený na chovatele kanárů. K tomu ale ještě dodejme, že tato formulace má zřejmě svůj předobraz ve frázi, která vznikla sice obdobně, je ale starší a není dnes, postupem času, již tak silně vázána jen na prostředí, kde se zrodila. A tak se poznenáhlu rozšířila jako univerzální hovorový dotaz jak na zdraví, tak i na všemožné jiné situace. "Jak vám dupou králíci?" zaslechneme dnes nezřídka, aniž by se tím tazatel ptal na chování králíků. Ostatně podobně tvořených frází je více a jistě vznikají a budou vznikat nové.

Již skoro žádnou podobnost s naším kanárem však sotva vystopujeme ve sportovním slangu, zvláště pak tenisovém, kdy hráč po vítězném setu řekne "Dal jsem mu kanára", to jest, že nad soupeřem vyhrál set s nulou, beze ztráty gamu, například 6:0. Tuto frázi lze ostatně slýchat i mezi vyznavači některých jiných sportů, jako například fotbalu, hokeje apod.